HOME OF EVERYTHING

img_2125

 DRAMATURGIPALVELU

Also working with ”Soultech – playing in God’s domain”

 

Lokakuussa 2019 alkaa käsikirjoittamisen verkkokurssi Tyly Dramaturgi rakastaa – käsikirjoitusten kehittelytyön tueksi

Kenelle?

Käsikirjoittamisen verkkokurssi on suunnattu ammattikirjoittajille sekä tuottajille, ohjaajille ja rahoittajille tueksi käsikirjoitusten kehittelytyöhön.

Dramaturgisten konsultaatioiden sisällöt ovat ja pysyvät luottamuksellisina mutta konsultaatioiden aikana tehdyt yleiset dramaturgiaan liittyvät havainnot haluan jakaa kanssasi.

Dramaturgi toimii käsikirjoittajan ja tuottajan välissä. Henkilökohtaisessa tai kirjoittajalle suunnatussa kirjallisessa palautteenannossa on syytä olla herkkävaistoinen, ankara mutta samalla lempeä. Verkkokurssin esimerkit eivät kuitenkaan liity mihinkään todelliseen, olemassaolevaan tai konsultoimaani käsikirjoitukseen tai tarinakonseptiin, ja siksi kirjoittajan tunteita ei tarvitse esimerkeissä ottaa huomioon.

Kurssin hyöty kirjoittajalle ja tuottajalle:

Ongelmista suoraan ja reaktiivisesti puhuminen saattaa olla hyödyllistä sinulle, kirjoittaja, joka ehkä tunnistat fiktiivisistä esimerkeistä ja Tylyn Dramaturgin reaktioista ongelmat omissa käsikirjoituksissasi. Ehkä sinun on helpompi ymmärtää ongelman ydin, kun se ei kohdistu työhösi suoraan.

Samat perusongelmat toistuvat ammattikirjoittajien töissä  jatkuvasti, joten jos kurssia varten luomani esimerkit tuntuvat puhuvan juuri sinun käsikirjoituksestasi, niin se kertoo vain sen, kuinka paljon kyseistä virhettä esiintyy yleisesti.

Sinulle, tuottaja, saattaa olla hyödyllistä jos tunnistat Tylyn Dramaturgin reaktioista  omat kokemuksesi käsikirjoitusten lukijana. Ehkä oivallat esimerkkien ja niitä seuraavan teorian kautta, mikä saattaa olla syynä omiin reaktioihisi. Näin ehkä kykenet puhumaan kirjoittajan kanssa ongelman ratkaisemisesta rakentavasti ja niin, että yhteisymmärrys käsikirjoituksen edelleen kehittämisen suunnasta säilyy.

Verkkokurssilla puran käsikirjoituksissa yleisesti esiintyviä jänniteongelmia kohta kohdalta ja ongelma ongelmalta, yksityiskohtien ja esimerkkien kautta.

Missä vika, kun käsikirjoitus ei kerro sitä tarinaa, jota sen pitäisi kertoa?

Verkkokurssin esimerkit perustuvat yleisiin havaintoihini, joita olen tehnyt käsikirjoituksia arvioidessani ja niiden rakenneongelmia ratkoessani. Olen dramaturgina konsultoinut tuottajien ja käsikirjoittajien lähettämiä, vaatimattomasti arvioiden yli 700 elokuvakäsikirjoitusta ja sarjakonseptia. Samat epämääräisyydet toistuvat käsikirjoituksesta toiseen, kirjoittajasta riippumatta. Missä siis vika?

Tuottajan käsikirjoittajalle heittämä epämääräinen kommentti, että jokin kohta ei oikein toimi, on lukijan reaktio ja realiteetti, joka käsikirjoittajan on parasta ottaa huomioon. Vaikka tuottaja ei osaisi sanoa mitään järkevää tietystä käsikirjoituksen kohdasta, josta ei pidä, niin on käsikirjoittajan tehtävä ottaa selvää, miksi jännite notkahtaa tai miksi se ei kiinnosta tai miksi se ärsyttää lukijaa.

Kirjoittajat valittavat tuottajien kommentoinnista. Milloin ne ovat perusteettomasti liian asiantuntevuutta hakevia tai sitten ne ovat vain epämääräisiä tuntemuksia. On aivan sama, miksi lukija reagoi kuten reagoi. Kirjoittajan tehtävä korjata virhe  – koska virhe tekstissä on, jos käsikirjoitusta lukeva niin sanoo.  (Kannattaa luetuttaa käsikirjoitus myös jollakulla toisella, jos tuntuu, ettei tuottaja ole kunnolla perehtynyt tekstiin.) Miksi jokin tietty kohta tökkii? Miksi lukija pitkästyy? Miksi lukija ei ymmärrä?

Virhe käsikirjoituksessa voi olla pieni, tuskin havaittava elementti. Se voi silti vetää koko kerronnan pahasti vinoon. Se on ehkä väärä istutus. Tai se, ettei ole istutusta lainkaan. Tai ehkä edellisistä versioista on jäänyt jokin tarpeettomaksi muuttunut informaatio, joka vie lukijan harhaan, koska istutus jää vaille lunastusta. Jokin tilanne tai kohtaus saattaa myös olla rakenteellisesti väärässä paikassa. Tähän salapoliisityöhön, huomaamattomien ja liki näkymättömien virheiden skannaukseen,  ovat dramaturgit erikoistuneet.

Muistakaa kirjoittajat, kun seuraavan kerran loukkaannutte tuottajien epämääräisistä kommenteista, että tuottajat tekevät päätöksiä isoista rahoista ja koko tuotantoyhtiön tulevaisuus saattaa olla kiinni seuraavan elokuvan menestyksestä. Tuottajilla on syytäkin olla huolissaan ja vaateliaita käsikirjoitusten suhteen.

Yhteinen tavoite – yhteistyö saman innostavan tarinan parissa

Käsikirjoittaja on vastuussa käsikirjoituksen materiaalista, tuottaja on vastuussa siitä että se myy. On oleellista kehittelyn onnistumiselle, että kirjoittaja ja tuottaja tekevät työtä saman tarinan parissa.

  • One-liner kertoo tarinan ytimen. Mistä kerrotaan? Kenen tarina kerrotaan? Mistä syntyy tarinan ydinjännite? Mikä tekee tarinasta erityisen?
  • Juonikuviot, joilla tarina kerrotaan, voivat olla mitä tahansa kunhan tarina tulee jännitteisesti kerrottua. Kumpaa sinä pitchaat, käsikirjoittaja, juonirakennetta vai tarinaa? Kumman sinä, tuottaja, haluat ostaa, juonen vai tarinan?
  • Kun tarinasta innostutaan yhdessä niin käsikirjoituksen edelleenkehittely ei saa tuhota tarinaa. Sen sijaan juonikuviota ja sen jänniterakenteita voi ja pitää muuttaa, jotta niiden kautta voidaan paremmin kertoa se tarina, josta on yhdessä innostuttu.
  • Liian monet käsikirjoitukset kuolevat (development hell)  kun kehittelyssä aletaan muuttaa tarinaa ja sitä mikä on lähtökohtaisesti saanut sekä kirjoittajan että tuottajan innostumaan.
  • Liian usein käsikirjoittaja rakastuu juonirakenteeseen ja unohtaa tarinan, jota piti kertoa. Käsikirjoitus saattaa alkaa yhdellä tarinalla mutta elokuvan loppu onkin jonkun toisen tarinan päätepiste. Onko silloin ihme, että tuottaja kaipaa jotain muuta loppuratkaisua kuin minkä lukee käsikirjoituksesta?

Lokakuussa 2019 avautuvalla verkkokurssilla puran käsikirjoitusten kehittelyn ja versioiden uudelleen kirjoittamisen ongelmia.  Toivon että se auttaa molempia tahoja, niin käsikirjoittajaa kuin tuottajaakin, keskittymään oleelliseen, eli siihen tarinaan josta molemmat ovat alunperin innostuneet.

Kill your darlings – save your story!

Verkkokurssin hinta on 90€  (+alv24%). Voit kysyä verkkokurssista lisäinfoa  gateofstories@elisanet.fi

FM Eeva R. Tikka, Verkkokurssin kouluttaja

p.s Konsultaatioita tehdessäni on huomioni kiinnittynyt erityisesti genrekirjoittamiseen eli genreen kerronnan jännitemoottorina. Aihe saa minut ihan liekkeihin. Toinen asia, joka tuntuu olevan hämmästyttävän usein kirjoittajilla hakusessa, on kerronnan oikeudenmukaisuusperiaatteet, jotka vaikuttavat suoraan kerronnan kokonaisjännitteeseen. Myös siitä lisää verkkokurssilla.

Suljettu Facebook-ryhmä (ei edellytä osallistumista)

Tyly Dramaturgi rakastaa Facebookissa

Tyly Dramaturgi ER Tikka 3

omakuva pienin

Eeva R. Tikka – CV

GoS logo 2019

GATE OF STORIES PUBLISHING

 

 

Pages updated 2019-07-11

verkkokoulutusta elokuvien ja sarjojen käsikirjoittamiseen