REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste ja tietosuoja (GDPR)

Tämä on yrityksen Gate of Stories Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2019.

Henkilötietorekisteristä vastaa yrityksen omistaja Eeva R. Tikka. Yhteystieto eeva.tikka@elisanet.fi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin tai tuleviin asiakkaisiin (markkinointi).

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Tietoja säilytetään ainoastaan asiakas- ja/tai markkinointissuhteen ajan. Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynöstä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Päivitetty 2019-05-12

verkkokoulutusta elokuvien ja sarjojen käsikirjoittamiseen

%d bloggers like this: