Filosofinen kirjallisuus

Allegoria-intelligenssi: symbolien ja vertauskuvien opissa – ilmestyy elo-syyskuussa 2018.

ISBN 978-952-68774-2-6 (nid.) Facebook
ISBN 978-952-68774-3-3 (EPUB)

allegoria-intelligenssi - FL Markku Graae
Siitä mistä ei voi puhua, on aina puhuttu vertauksin.

FL Markku Graae, 60 vuotta vapaamuurarina ja jo kolmannessa polvessa, kirjoittaa vapaamuurariuden muutosvoimasta ihmisessä. Vapaamuurarius tarjoaa
monipuolisen ja vuosia kestävän oppimisprosessin, jonka aikana ihminen oppii tuntemaan itseään syvällisesti. Ainoastaan henkilökohtainen oivaltaminen muuttaa ihmistä. Kukaan ei voi tajuta mitään toisen puolesta.

Vapaamuurariudessa ei ole kysymys salaisuuksista sanan tavanomaisessa merkityksessä vaan todellisuuskokemuksista, joita voidaan sanoittaa vain symbolien,tarinoiden ja vertauskuvien avulla. Allegoria-intelligenssi on herkkyyttä tajuta intuitiivisesti symbolimerkityksiä ja vertauskuvia, jotka saavat aikaan tietoisuuden muutoksia. Kehittynyt allegoria-intelligenssi mahdollistaa todellisuuskokemusten keskinäisen jakamisen.

LE DROIT HUMAIN vapaamuurariudessa yksilön ajattelu on vapaata eikä seuraa valmiita tulkinta- ja selitysmalleja. Siksi Graae puhuu ja kirjoittaa, kuten kaikki vapaamuurarit, vain oman kokemuksensa ja ymmärryksensä pohjalta.

FL Markku Graae on Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille LE DROIT HUMAIN Suomen Liitto ry.:n jäsen vuodesta 1959.

Kirjan ovat toimittaneet Maaret Wager ja Eeva R. Tikka.

Updated 2018-06-22

%d bloggers like this: